Üzleti feltételek

ÜZLETI FELTÉTELEK

Ezeket az üzleti feltételeket (a továbbiakban: “üzleti feltételek”) a következőkkel megfelelően dolgoztuk fel:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - Polgári Törvénykönyv fogyasztóvédelmet érintő rendelkezései (a továbbiakban: “Ptk”),

- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (a továbbiakban: “törvény”),

- egyéb hatályos jogszabályok és kormány rendeletek.

I. Fogalmak

Az üzleti feltételekben található kifejezések:

1. Vásárló - természetes személy, jogi személy vagy szervezet, amely nem jogi személy - azaz olyan személy, aki jogi cselekmények elvégzésére képes és termék vásárlásra, megrendelésre jogosult

2. Fogyasztó - a fent említett törvényekkel összhangban ez egy olyan természetes személyt jelöl, aki jogi ügyletet folytat egy üzleti személlyel, és a teljesítés nem kapcsolódik közvetlenül szakmai vagy üzleti tevékenységéhez

3. Polgári Törvénykönyv - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről és további módosítások (a továbbiakban: “Ptk)”

4. Üzleti feltételek - az Ombre.com internetes webáruházban az általános értékesítési feltételeket és az elektronikus szolgáltatások nyújtásának szabályait meghatározó előírások

5. Online webáruház (Internetes webáruház) - online kiskereskedő, elérhető a www.hu.ombre.com címen, amelyen keresztül a vásárló megrendeléseket indíthat

6. Áru - az internetes webáruházban található ​​termékek

7. Adásvételi szerződés - az Ombre.com és a vásárló között az webáruház weboldalán keresztül megkötött szerződés termékek adásvételére a Polgári Törvénykönyvnek megfelelő

8. Fogyasztóvédelmi törvény - 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

9. Elektronikus hírközlés - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről és ezen törvény módosításai

10. Megrendelés - vásárló nyilatkozata a vásárlási szándékáról, amely főként az adásvételi szerződés megkötésére összpontosít, feltüntetve a termék típusát és méretét

II. Általános rendelkezések

1. Ezek az üzleti  feltételek meghatározzák a www.hu.ombre.com címen található Internetes webáruház szolgáltatásainak használatára vonatkozó szabályokat.

2. Ezek a feltételek az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és későbbi módosításainak megfelelően vannak feltüntetve.

3. A www.hu.ombre.com webhelyen működő Ombre.com online webáruházat az ESPIR Spółka Cywilna, Szosa Ełcka 13, 15-690, Białystok, NIP: 575-183-64-40, REGON: 240826493 működteti. A társaság üzleti tevékenységét bejegyezték a gazdasági tevékenység központi nyilvántartásába (CEIDG), amelyet az illetékes ipari és kereskedelmi minisztérium vezet.

4. Ezek a feltételek elsősorban a következőket határozzák meg:

- az Internetes webáruház részeként történő személyes fiók regisztrációja és használatának szabályai;

- az Internetes webáruházban történő elektronikus megrendelések feltételei;

- az Internetes webáruházban belüli szolgáltatások felhasználásával történő adásvételi szerződések megkötésének szabályai.

5. Az Internetes webáruház szolgáltatásainak használata csak akkor lehetséges, ha a vásárló teljesíti az információs rendszer minimális műszaki követelményeit: internet kapcsolat és bármilyen böngésző.

6. Az Internetes webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez a vásárlónak hozzáféréssel kell rendelkeznie az internethez.

7. Az Ombre.com webáruház fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozza az internetes webáruház szolgáltatások nyújtását 18 év alatti személyek számára. Ilyen esetben az érintett személyek erről tájékoztatva lesznek.

8. A vásárlók bármikor hozzáférhetnek az Általános Szerződési Feltételekhez, a www.hu.ombre.com webhelyen található linken keresztül, itt letölthetők és kinyomtathatóak.  

III. Internetes webáruház szolgáltatások használatának szabályai

1. Az Internetes webáruházban történő regisztráció nem kötelező. A vásárló a webáruházban történő regisztráció nélkül is rendelhet, ehhez szükséges megismerkedni az üzleti feltételekkel és egyérteni velük. A regisztráció az Internetes webáruház weboldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és megerősítésével történik. A regisztráció feltétele az Üzleti feltételek szövegének tartalmához való hozzájárulás kifejezése és a kötelezően megjelölt személyes adatok kitöltése. Az Ombre.com azonnali hatállyal megfoszthatja a vásárlót az Internetes webáruház szolgáltatásainak használatához való jogáról, valamint megtagadhatja tőle az Internetes webáruház eszközeinek egy részéhez vagy egészhez való hozzáférést, különösen azokban az esetekben, ha a vásárló megsérti a következő szabályok valamelyikét:

- hamis, pontatlan vagy régi, félrevezető vagy harmadik felek jogait sértő regisztrációs adatokat töltött ki,

- az Internetes webáruházon keresztül megsértette harmadik felek személyes jogait, különösen az Internetes webáruház más vásárlóinak személyes jogait,

- más olyan tevékenységet folytat, amelyet az Ombre.com nem ismert el a vonatkozó előírásoknak vagy az általánosan alkalmazandó internetes magatartási kódexnek megfelelően, vagy az Ombre.com hírnevét veszélyezteti.

2. Az Internetes webáruházban nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és adatok továbbításának biztonsága érdekében a webáruház intézkedéseket tesz a nyújtott szolgáltatások biztonságát fenyegető veszélyek ellen megfelelő mértékben. Különösen az interneten keresztül továbbított személyes adatok jogosulatlan gyűjtésének és módosításának megakadályozására irányuló intézkedésekről van szó.

3. A vásárló többek között a következőkre köteles:

- használja az Internetes webáruház eszközeit a Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, az üzleti feltételeknek, valamint az internet használatának az általános érvényű jogszabályokkal megegyező általános elveinek megfelelő módon,

- nem készíthet vagy terjeszthet olyan tartalmat, amely erőszakot hirdet, vagy sérti a személyes jogokat, és sérti harmadik felek jogait,

- az Internetes webáruház szolgáltatásait oly módon használja, hogy az ne zavarja annak működését, különös tekintettel bizonyos szoftverek vagy egyéb eszközök használatára,

- nem hozhat létre olyan tartalmat, amely: kéretlen információk küldése vagy elhelyezése az Internetes webáruházban vezet (spam terjesztése)

- az Internetes webáruház szolgáltatásokat más vásárlók vagy az Ombre.com számára kényelmetlen módon használja,

- az Internetes webáruház webhelyén felsorolt ​​tartalmakat személyes használatra fordítja.   

IV. Adásvételi szerződés megkötése

1. Az Internetes webáruházon keresztüli adásvételi szerződés megkötéséhez lépjen az Ombre.com webhelyre, és válassza ki a kívánt terméket az egyes lépéseknek megfelelően vagy az webáruház webhelyén leírt lépések végrehajtásával.

2. A vásárló úgy választja ki a terméket, hogy a kiválasztott terméket a kosárba helyezi.

3. Megrendelés közben - a megrendelés létrehozását megerősítő gomb megnyomásának pillanatáig - lehetősége van a kitöltött adatok és a kiválasztott termék megváltoztatására. Ehhez kövesse az Internetes webáruház webhelyén megadott lépéseket vagy információkat.

4. Az összes szükséges adat kitöltése után a megrendelés összefoglalására kerül sor. A megrendelés összefoglalója többek között a kiválasztott termékek vagy szolgáltatások, a teljes ár és egyéb költségek áttekintését tartalmazza.

5. A megrendelés elküldéséhez el kell fogadni az Üzleti feltételek szövegét és ki kell tölteni a kötelezően megjelölt személyes adatokat, majd a megrendelés elküldés gombot kell megnyomni.

6. Az Internetes webáruház honlapján közzétett termékekkel kapcsolatos információk a törvénynek megfelelően ajánlatnak minősülnek. A megrendelés elküldése kifejezi a vásárló hajlandóságát arra, hogy a törvénynek megfelelően adásvételi szerződést kössön az Ombre.com céggel. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a megrendelést az Internetes webáruház információs rendszere elfogadja, feltéve, hogy az megfelel az előírásoknak. A szerződés megkötése után a vásárló e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés minden lényeges részletéről.

7. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre az üzleti feltételeknek megfelelően.

8. A vásárló a weboldalon keresztül bármikor hozzáférhet az üzleti feltételekhez, letöltheti és kinyomtathatja azokat.

Az adatok biztosítása és megosztása, az Általános Szerződési Feltételek (üzleti feltételek) megosztása e-mail formájában történik. Bejelentkezés után a vásárló megtalálja a már létrehozott megrendeléseit a személyes fiókjában.

2020. január 1 -től hatályba lépett az áruk és szolgáltatások adójáról szóló törvény és néhány más törvény módosításai. Az új szabályok változásokat vezettek be a számlázás területén azon vállalkozók számára, akik bizonylatokon keresztül dokumentálják az eladásokat. Ha magánemberként vásárol, és azt szeretné, hogy cége adatai alapján állítsák ki a számlát, akkor az eladó csak akkor állítja ki Önnek, ha kitölti a „Cég” űrlapot, és a megrendelés leadásakor megadja az adószámot és cégjegyzékszámot. Miután bejelentkezett a személyes fiókjába, bármikor megváltoztathatja a személyes adatok mezőben lévő adatokat. Később nem lehet visszaküldött számlát elfogadni és megváltoztatni.

V. Termék kézbesítés

1. A termék kézbesítése a vásárló által megrendeléskor megadott címre történik.

2. A megrendelt termék házhoz szállítása futárszolgálat segítségével történik.

A szállítási költségek a következők: a szállítási költség részletei a következő címen találhatók: Költségek. A pontos szállítási költség mindig fel van tüntetve a megrendelés létrehozása közben is.

3. A megrendeléseket az Internetes webáruház a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül feldolgozza. A futárszolgálat a kézhezvételtől számított 24 órán belül kézbesíti a küldeményt.

4. Interneten keresztül történő szerződéskötés esetén mindig a webáruház felelős a termék szállítás közbeni esetleges károsodásáért vagy a csomag elvesztéséért. Ha a

termék látható hibával vagy sérülten van kézbesítve, azonnal jelezze a hibát a futárnak, és vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ilyen panasz benyújtásának kisebb késedelme nem érinti a vásárló jogi igényeit és jogait, különösen azokat, amelyek a mulasztásból eredő jogokkal kapcsolatosak. A vásárló gyorsabb bejelentése a károkról segít abban, hogy érvényesítsük saját igényeinket a futárszolgálattal szemben.

VI. Termék ára és fizetési módok

1. Az áruk ára forintban van feltüntetve, és tartalmazza az összes költséget, beleértve az áfát és vámot.

2. A vásárló megrendelését a következő módon fizetheti ki: 

- banki átutalás

- utánvétes fizetés - az utánvét extra költsége …………………………….. Ft

- fizetés a PayU rendszer segítségével

- Twisto fizetés - elektronikus átutalás lehetősége, mely a vásárlás befejezésétől számított 21 nap elteltével lehetséges

- fizetés a PayPal rendszer segítségével - a PayPal 2,9% -os felárral rendelkezik

VII. Elállási jog

Elállási jog

Jogában áll indokok nélkül 60 napon belül elállni a szerződéstől. A szerződéstől való elállás időtartama 60 napon belül lehetséges attól az időponttól számítva, amikor a terméket Ön vagy harmadik fél, amelyet a futárszolgálat nem címzettként nyilvánít, átvette.

Ha élni kíván az elállási jogával, akkor erről egyértelmű döntéssel (írásban postai úton vagy e-mailben) tájékoztatnia kell az Internetes webáruházat. Használhatja akár az itt található elállási űrlapunkat (LETÖLTÉS). A teljes elállási folyamat felgyorsítása érdekében javasoljuk, hogy nyomtassa ki az űrlapot, és küldje vissza a termékkel együtt. Ez meglehetősen megkönnyíti a reklamációs osztályon dolgozó munkatársaink dolgát.

Annak érdekében, hogy megőrizze a szerződéstől való elállási jogát, csupán 60 napos határidő lejárta előtt el kell küldenie a terméket és az elállási kérelmet.

Szállítási cím: X-Trader.cz s.r.o. Na Nábřeží 1459/8a 73601 Havířov Czech Republic info@hu.ombre.com

A szerződéstől való elállás következményei

A szerződéstől való elállás esetén a teljes összeget azonnal, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük, amelyen a szerződés elállási jogának gyakorlásáról kapcsolatos információkat megkaptunk. Késleltethetjük a visszatérítést, ha nem kaptuk meg a visszaküldött terméket vagy megerősítést arról, hogy az visszaküldésre került, attól függően, hogy melyik eset következik be előbb.

Kérjük, a küldemény kézhezvételétől számított 60 napon belül küldje el vagy hozza vissza személyesen a visszaküldeni kívánt terméket az X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459 / 8a, 73601, Havířov, Cseh Köztársaság címre. Az elállás jogával akkor élhet, ha a terméket ezen határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésével kapcsolatos szállítási költséget köteles kifizetni. Továbbá ön felelős a visszatérített összeg esetleges csökkentéséért is, ha például a visszaküldött terméket másképp kezelte, mint ahogy a megjelenése és a funkcionalitása fenntartásához szükséges. Utánvétes fizetéssel visszaküldött csomag átvételét megtagadjuk.

VIII. Termék reklamáció

Olyan vásárlóra vonatkozik, aki egyben fogyasztó is:

Kötelesek vagyunk olyan terméket kiszállítani, amelynek nincs sérülés jele. A sérült termék teljesítésről való jogot Polgári Törvénykönyv szabályozza.

Panasz nyújtás lehetőségei:

- írásban: X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459 / 8a, 73601, Havířov, Cseh Köztársaság

- e-mailben: info@hu.ombre.com

A termékre vonatkozó szavatossági jog gyakorlása iránti kérelem esetén - amennyiben szükségesnek tartja a panasz érvényességének felmérését, köteles a terméket címünkre visszaküldeni. Ha azonban a termék jellege vagy felszerelésének módja komoly akadályokat okozna a szállításában, akkor köteles azt a helyszínen elérhetővé tenni számunkra. Vállaljuk, hogy a panasz iránti kérelemre haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtásának napjától számított 14 napon belül válaszolunk.

A garancia csak akkor igényelhető, ha a termék hibáját a megrendelés házhoz szállításától számított két éven belül érvényesíti. Ha a jótállás tárgya vagyoni értékű tárgy, a jótállási idő egy év.

Panasz benyújtásakor javasoljuk, hogy pontosan tájékoztasson a hiba típusáról, a hiba felfedezésének dátumáról, a hiba kiküszöbölésének megoldásáról (termék csere új termékre, termék javítása, árcsökkentés, a szerződéstől való elállás - csak jelentős hiba esetén). Továbbá fontos az elérhetőség megadása - személyes adatok - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Internetes webáruház általi kezelését. Az előző mondatok ajánlásai nem rendelkeznek rendelet jellegével, és az ajánlott információk hiánya nem befolyásolja a benyújtott reklamáció eredményességét.

Olyan vásárlóra vonatkozik, aki nem fogyasztó:

Az a vásárló, aki egyben nem fogyasztó, elveszíti a jótállási jogot, ha nem ellenőrizte a terméket időben, a megadott módon és nem tájékoztatta az Internetes webáruházat azonnal. Valamint akkor is, ha a hiba később következett be, de a vásárló azonnal a felfedezés után nem értesítette az eladót. Ha nem tájékoztatta az Internetes webáruházat a hibáról azonnal átvételkor, akkor a termék elfogadottnak van tekintve. A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre ha elévülés keletkezett az Internetes webáruház részéről. A reklamációt írásban az Internetes webáruház címére vagy elektronikus formában lehet benyújtani.

IX. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok

1. Az Ombre.com vállalja, hogy bebiztosítja az Online webáruház működését a jelenlegi technológiai ismeretek által megengedett mértékben, és a lehető leghamarabb orvosolja a vásárlók által jelentett hiányosságokat.

2. A vásárló tájékoztathat minket az Internetes webáruház weboldalának működésében tapasztalható esetleges eltérésekről, szabálytalanságokról vagy hibákról. A webáruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokat kérjük, hogy elektronikus úton jelentse az alábbi e-mail címre: info@hu.ombre.com

3. Az Internetes webáruház webhely működésével kapcsolatos panaszban adja meg a hiba típusát és dátumát.

4. A panaszra annak benyújtásától számított 14 napon belül válaszolunk.

X. Panaszok és fellebbezések peren kívüli elbírálásának módszerei

A fogyasztó és az eladó közötti vita esetén a fogyasztó élhet a vita peren kívüli rendezésének lehetőségével is. Ilyen esetben a vásárló kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezővel, amely a fogyasztóvédelmi portál (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap), és az ott meghatározott szabályok szerint járhat el. További információk a peren kívüli vitarendezésről a fogyasztóvédelem honlapján találhatók. Alternatív vitarendezés indítható az alábbi weboldalon található online űrlap segítségével is - https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

XI. Záró rendelkezések

Az Ombre.com Internetes webáruház és a nem fogyasztó vásárlók között felmerülő viták rendezését társaságunk székhelyének bírósága rendezi.

Ez a weboldal sütiket használ szolgáltatásainak megfelelő működése érdekében. A Cookie -k az irányelveknek megfelelően van használva. A cookie -k tárolásának vagy elérésének feltételeit beállíthatja a böngészőjében.
I DO NOT AGREE
I AGREE, I WANT TO GO TO THE WEBSITE
pixel